عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

با قدم گذاشتن در خیابان های ژاپن می توانیم برخی از افراد را با لباس های عجیب و غریب ببینیم که توجه همه را به خود جلب می کنند. عکاس “شینیا آریموتو» دوست دارد جنبه متفاوتی از زاپن را به نمایش بگذارد، او خیابان های ژاپن را پر از شخصیت های عجیب و غیرعادی می بیند.

آریموتو که در اوزاکا به دنیا آمده، اکنون استاد عکاسی در مدرسه هنرهای تجسمی توکیو و همچنین مدیر گالری عکس توتم پل است. آریموتو را وقتی سرکار نیست می توانید پرسه زنان در خیابان ها و درحال تعامل با سوژه هایش پیدا کنید. او به سوژه هایش بسیار صحبت می کند، هنگام صحبت با آن ها مراقب است

و قبل از عکاسی از آن ها اجازه می گیرد. کار او کمتر در مورد جامعه و بیشتر در مورد اشخاصی است که به روشی محترمانه از آن ها عکاسی می کند.آریموتو پنجره ای برای ما باز می کند که از آن بخش های جامعه ژاپن را خارج از کلیشه ها ببینیم. او که درمورد کار خود دقیق است و برآورد می کند

که می تواند بیش از 10 حلقه فیلم در روز بگیرد تا اینکه حدود ظهر به مقصدش برسد و تا غروب آفتاب آنجا بماند. از آنجا که ارتباط فردی اساس کار اوست، باید تا جایی که ممکن است با افراد زیادی ارتباط برقرار کند تا شانس خود را برای گرفتن تصاویر خوب افزایش دهد. او عمدتا قالب مربع را انتخاب می کند،

یک انتخاب آگاهانه تا برای متعادل کردن توزیع فضا بین سوژه و زمینه. آریموتو ده سال در تبت به عکاسی از اشخاص در همه شرایط پرداخته و اکنون همان فلسفه عکاسی از تبتیان را به خیابان های توکیو آورده است.

مردم عجیب و غریب

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید

عکسهای شخصیت های عجیب و غریب ژاپنی را ببینید